Algemene reisvoorwaarden Mayke Tours

Ethiopië, Tibet, Birma en Ladakh
Ethiopië, Tibet, Birma en Ladakh.
Algemene reisvoorwaarden voor de reizen
1. Boeking van de reis:

Wanneer je schriftelijk of mondeling je aanmeldt sta je op de lijst. De definitieve boeking wordt bevestigd wanneer je het aanmeldingsformulier hebt in gevuld en opgestuurd en de aanbetaling hebt gedaan. Daarna krijg je na 7 werkdagen de factuur met vermelding van de aanbetaling en het restantbedrag.

De deelnemer dient de volgende informatie te geven:

 • Je stuurt een kopie van je paspoort naar Mayke Tours op. (het paspoort moet nog 6 maanden geldig zijn na terugkomst)
 • Je zorgt dat naam en adresgegevens bij Mayke Tours bekend zijn.
 • Je dient zelf een verplichte reisverzekering (met werelddekking) af te sluiten. Geef de gegevens door of stuur een kopie op.
 • Het is je eigen verantwoordelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten; het is verstandig om snel na de boeking te doen.

De reiziger dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Er wordt van de deelnemer verwacht dat die in een goede fysieke en mentale gezondheid verkeert om de reis te kunnen volbrengen.
 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de nodige reisbescheiden zoals een geldig paspoort en de visa. Het verkrijgen van visa kan in overleg met Mayke Tours.
 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor inentingen en vaccinaties.
 • Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk om op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken vertrektijden.
 • Er is een mogelijkheid bij iedere reis om zelf een vliegticket te boeken. Mocht je hiervoor kiezen dan zijn de kosten voor transfer van en naar het vliegveld voor eigen rekening. Ook de eventuele extra hotelkosten komen voor eigen rekening. Neem hierover contact op bij de aanmelding met Mayke Tours.
 • Mocht je een éénpersoonskamer willen boeken dan kan dit meestal, in dat geval is er echter sprake van een toeslag. Wanneer je alleen boekt wordt je ingedeeld met iemand van hetzelfde geslacht. We gaan er vanuit dat je geen bezwaar hebt tegen kamerindeling (mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen). In het geval we je geen kamergenoot kunnen aanbieden, krijg je een eenpersoonskamer en delen we de kosten (50/50%)
 • Van iedere deelnemer wordt een flexibele houding verwacht en respect te hebben voor het land dat je bezoekt.
2. Tussen boeking en vertrek:
 • Bij een boeking worden er geen boekingskosten in rekening gebracht.
 • Wanneer het ticket is geboekt krijg je zo snel mogelijk informatie hierover. Het ticket krijg je op de informatie-bijeenkomst die uiterlijk één maand vóór vertrek plaatsvindt of per mail doorgestuurd per dezelfde datum.
 • Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn dan krijg je uiterlijk 6 weken vóór vertrek een bericht en krijg je het volledige bedrag teruggestort.
 • Er is altijd minimaal één maand vóór vertrek een informatie-bijeenkomst waar je de nodige vragen kunt stellen en kennismaken met je reisgenoten.
3. Aansprakelijheden:
 • Mayke Tours heeft het recht wanneer door overmacht de reis niet gemaakt kan worden, zoals die op de website vermeld is, een passende alternatieve route te volgen. Wanneer de reis in zijn geheel geannuleerd moet worden door omstandigheden die niet aan Mayke Tours of deelnemers is toe te rekenen  dan wordt tot restitutie van de maximale reissom overgegaan.
 • Wanneer Mayke Tours aansprakelijk kan worden gehouden voor het niet goed uitvoeren van de reis kan de vergoeding niet meer dan éénmaal de reissom bedragen.
 • Mayke Tours stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, ongevallen of letsel opgelopen tijdens de reis.
 • Wij kunnen niet aangesproken worden op kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of andere informatie kanalen.
 • Zeer zeker zijn wij verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reizen zoals beschreven op de website. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van het (dag)programma.
4. Betaling en annulering:
 • Het bedrag van de aanbetaling hangt af van het vliegticket en de reis.
 • De aanbetaling moet binnen 7 werkdagen na aanmelding worden voldaan.
 • Het resterende bedrag moet uiterlijk 6 weken vóór vertrek zijn voldaan. Wanneer er binnen 6 weken vóór de aanvang van de reis wordt geboekt dan moet de hele reissom in één keer worden voldaan.
 • Er wordt van je verwacht dat je aan de betalingsverplichtingen voldoet, mocht dat niet zijn dan kan Mayke Tours na melding nog één week de tijd geven aan de deelnemer om de betaling te doen. Wanneer de deelnemer in gebreke blijft, gaat Mayke Tours er van uit dat de overeenkomst is geannuleerd.
 • Bij een late boeking kan het zijn dat de tickets duurder zijn geworden, de meerprijs kan dan door Mayke Tours worden doorberekend. Dit gaat in overleg.
 • Mayke Tours is aangesloten bij Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperaters (GGTO) en is derhalve verplicht om bij iedere boeking € 15 in rekening te brengen.

Bij annulering wordt het volgende in rekening gebracht:

 • 50% van de reissom bij annulering tot 4 weken vóór vertrek.
 • 80% van de reissom bij annulering tot 2 weken vóór vertrek.
 • 100% van de reissom bij annulering tot 7 dagen vóór vertrek.